Månadsarkiv: oktober 2012

AquaGruppen

AquaGruppen firar snart 20 års jubileum inom området vattenrening. Under 2008 har vi ytterligare profilerat oss inom områdena service, garantier samt miljö. Vattenrening idag är en ganska komplicerad process för en lekman. Det gäller allt från val av filter, installation och service av anläggningen. AquaGruppens kunder skall under alla förhållanden känna en fullständig trygghet vid val av AquaGruppen produkter inom vattenrening. Efter 20 års erfarenheter inom vattenrening är vi fullständigt övertygade om vikten av en ordentlig genomgång tillsammans med kunden om vilket vattenfilter som passar just den kunden. Att kontinuerligt ha en dialog med kunden underlättar för alla parter vid val av vattenrening.

Vi är den kompletta leverantören som både utvecklar samt producerar vattenrening. Dessutom tillhandahåller vi alla sorters filtermaterial.

Vi är en marknadsledande producent inom vattenrening som kan erbjuda våra kunder allt från oberoende vattenanalyser till ett brett, driftsäkert sortiment med låga underhållskostnader. AquaGruppen är en trygg och långsiktig partner med en solid grund då vi är ett ekonomiskt stabilt företag som hela tiden arbetar långsiktigt vid investeringar och förändringar i organisationen.

Allt vatten är samma vatten från tidernas begynnelse. Det bara finns där! Det försvinner inte utan cirkulerar i ett ständigt kretslopp.

Avdunstningen från världshaven bildar moln, som i sin tur bildar nederbörd som sedan faller ned över landområdena, filtreras in i grundvattnet eller rinner upp i källor och vattendrag för vidare transport ut till havet osv. Vattnet som användes för miljoner år sedan är det samma som vi använder idag. Mängden vatten är den samma, men inte kvaliteten. Det absolut vanligaste problemet med brunnsvatten i Sverige är järn. Järn i vattnet har den egenheten att det missfärgar både sanitetsporslin och vittvätt. I vissa delar av Sverige är det stora kalkmängder som orsakar problem i hushållet. I andra delar är det försurnings som orsakar sönderfrätta rör i VV-systemet.

AquaGruppen har idag ett brett produktsortiment som löser de flesta vattenproblem som finns i Sverige idag.