Moln

Tekniken går stadigt framåt och det är som vanligt en kapprustning som pågår även i informationsåldern.
Desto mer information som utbyts desto mer information är också känslig och behöver skyddas även om den samtidigt måste vara någorlunda tillgänglig.

Molntjänster har ökat i omfång tack vare sina många fördelar men kan även vara förknippat med vissa risker ,
speciellt då fler använder sig av dem vilket gör det än mer lukrativt att leta efter svagheter och skaffa sig ekonomisk fördel av stulen information. Det kan röra sig om betydande belopp.

Historien är full av exempel där ny teknik introduceras vilket skapar nya möjligheter för kriminella element att finna svagheter vilket i sin tur leder till upprustning av nya säkerhetsåtgärder. När det gäller molntjänster kan det handla om högre krav på säkerhet och kryptering till helhetsbegrepp som exempelvis Managed AWS där
leverantören ser till att ta hand om hela och alla  IT-lösningar och säkerställa densamma dygnet runt proaktivt.

IT-åldern har både gett oss en nästan outtömlig källa till allmän information samtidigt som viss information
är både känslig och eftertraktad samt behöver skyddas med algoritmer och kryptering som är bland det mest avancerade på marknaden. Vi nås idag av mer information dagligen än en kökspiga i början av 1900-talet fick sig tillgodo under hela sin livstid, samtidigt så hålls vissa hemligheter förborgade på det mest intrikata sätt mänskligheten någonsin presterat. Det är sannerligen skillnad på information och information.